Zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Hana Vlčková
Učitelka: Mgr. Kateřina Čábelková
Učitelka: Mgr. Šárka Čáslavová
Asistenti pedagoga: Michaela Holaňová, Michaela Vaňhal
Vychovatelka ŠD: Tereza Kučerová