Odhlašování stravného

Stravu je možné odhlásit ( v případě absence) nebo přihlásit (v případě nástupu po nemoci) v době do 7.30 hod. na tel. 325 595 567.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.00 hod (platí pouze první den nepřítomnosti).

V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen následující druhý den neomluvené absence.