TPCA Partnerství pro Kolínsko

Základní škola a Mateřská škola v roce 2010 získala v grantovém programu TPCA Partnerství pro Kolínsko finanční částku 200.000,-Kč na realizaci svého projektu.

Cílem bylo využití nefunkčního zahradního brouzdaliště a následné vybudování víceúčelového altánu pro potřeby žáků, dětí a občanů obce Tatce.
Realizace výstavby byla zahájena na počátku měsíce srpna. Veškeré práce jsou dílem firmy Nautila-stavby s.r.o. Altán je celý dřevěný, jako střešní krytina jsou použity tašky z šgrantele a celá stavba je citlivě a účelově začleněna do stávajícího okolního prostředí. Interiér altánu je vybaven celodřevěnými lavicemi a stoly pro nejrůznější aktivity a činnosti. Poslední fází výstavby bylo propojení altánu s hlavní budovou chodníkem ze zámkové dlažby.