Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ Tatce

Projekt Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ Tatce byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic – školního asistenta, vzdělávání pracovníků škol, podpory zavádění inovativních metod výuky a podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0003245