Třída I. Čiperkové

vedoucí učitelka 
Lenka Čechová
učitelka
Lucie Charousová
chůva
Lucie Hoffmannová
chůva
Jaroslava Syrůčková

Třída „Čiperkové“ je určena mladším dětem ve věkovém rozmezí zhruba 2 – 4 roky. Program a jednotlivé činnosti jsou přizpůsobeny této věkové kategorii. Klademe důraz na zvládnutí socializace a sebeobsluhy. Střídá se zde volná hra a organizovaná činnost. Na jednotlivé činnosti mají děti vyhrazeno více času. Adaptace nových dětí probíhá pozvolna, rodičům se doporučuje začínat adaptaci s kratšími časovými úseky. Nové děti si před nástupem do mateřské školy mohou přijít pohrát s rodiči na zahradu, nebo se účastnit některé z našich akcí. Děti se tak přirozeně seznámí s novým prostředím a zvyknou si na kolektiv dětí a nové učitelky. Rodičům nových dětí nabízíme adaptační režim, délku pobytu dítěte po nástupu do mateřské školy individuálně konzultujeme s rodiči a přizpůsobujeme potřebám dětí.