Třída I. Čiperkové

Lenka Čechová
zástupce ředitelky
pro předškolní vzdělávání 
Lenka Čechová
Lucie Charousová
učitelka
Mgr. Lucie Žáková

školní asistent
Simona Malinová

Třída „Čiperkové“ je určena mladším dětem ve věkovém rozmezí zhruba 2 – 4 roky. Program a jednotlivé činnosti jsou přizpůsobeny této věkové kategorii. Klademe důraz na zvládnutí socializace a sebeobsluhy. Střídá se zde volná hra a organizovaná činnost. Na jednotlivé činnosti mají děti vyhrazeno více času. Adaptace nových dětí probíhá pozvolna, rodičům se doporučuje začínat adaptaci s kratšími časovými úseky. Nové děti si před nástupem do mateřské školy mohou přijít pohrát s rodiči na zahradu, nebo se účastnit některé z našich akcí. Děti se tak přirozeně seznámí s novým prostředím a zvyknou si na kolektiv dětí a nové učitelky. Rodičům nových dětí nabízíme adaptační režim, délku pobytu dítěte po nástupu do mateřské školy individuálně konzultujeme s rodiči a přizpůsobujeme potřebám dětí.