Omlouvání absence

Omlouvání absence a odhlašování obědů 

Plánovaná absence

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole. 

Neplánovaná absence v případě nemoci 

V případě neplánované absence je třeba odhlásit oběd nejpozději do 7:30 daný den. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.00 (platí pouze první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen následující druhý den neomluvené absence. 

Kontakty pro omlouvání absence

Třída I. Čiperkové: 325 595 567  Třída II. Šikulové: 721 773 546