Šablony Tatce III

Projekt Šablony Tatce III je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy a spolupráci s rodiči dětí.