EU – peníze školám

V loňském roce jsme se aktivně zapojili do projektu EU – peníze školám, který nabízel školám možnost získání finančních prostředků na vylepšení výuky. Náš projekt byl nasměrován do oblasti ICT, kde vidíme velké možnosti rozvoje žáků v návaznosti na všechny kompetence dle RVP – ŠVP (rozvoj čtenářské a informační gramotnosti). Podařilo se nám získat 398.900 Kč. První část projektu zahrnuje komplexní počítačové vybavení, druhá část projektu bude zahrnovat vybavení interaktivními tabulemi. 
Srdečně Vás zveme na prohlídku naší nově vybavené učebny!!