eTwinning

V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili mezinárodního projektu v rámci spolupráce: eTwinning.
Jako základ byla zvolena knížka „Giraffes Can´t Dance“, která byla již dříve přeložena do všech jazyků zúčastněných zemí. V rámci spolupráce si děti připravily masky zvířátek a pozdravily se se svými novými kamarády z ostatních zemí na prvním online setkání. Dále si děti vyměňovaly své práce a pozdravy, připravovaly si hádanky, namalovaly obrázky a také nacvičily tanečky, které si v závěrečném online setkání společně zatančily. V neposlední řadě jsme s dětmi probrali bezpečné chování na internetu.
Projekt probíhal v zabezpečeném online prostředí a účastnily se ho dvě základní a tři mateřské školy. Děti ze základních škol (ČR a Španělsko) nachystaly svým mladším kamarádům i příběhy a hádanky. Mladší děti (Francie a Makedonie) posílaly své obrázkové pozdravy.