Platby

Informace k platbám v MŠ

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ
– je možné hradit v hotovosti nebo na účet školy, upřednostňujeme platbu přes účet
– předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné nehradí

Platba za školné nebo stravné převodem na účet:
č.účtu: 181805966/0300  ČSOB – uveďte variabilní symbol dítěte, do účelu platby napište jméno dítěte

Výběr plateb v hotovosti za školné a stravné:

středa: 7:00 – 8:00    15:00 – 15:30 u p. Škrlové

ŠKOLNÍ FOND MŠ

Platba za školní fond MŠ zašlete převodem na účet:
č.účtu: 181805966/0300  ČSOB – neuvádějte variabilní symbol, jinak se platba přiřadí ke stravnému nebo školnému

Pro rychlou identifikaci uveďte do názvu platby:
Školní fond MŠ I. nebo Školní fond MŠ II. (dle třídy) a jméno dítěte

– za třídu I. Čiperkové je k nahlédnutí čerpání fondu u p. uč. Mgr. Žákové
– za třídu II. Šikulové je k nahlédnutí čerpání fondu u p. uč. Kloudové