Platby

Informace k platbám v MŠ

Školné a stravné je možné hradit v hotovosti nebo na účet školy.
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.

Výběr plateb v hotovosti za školné a stravné:
středa: 7:00 – 8:00    15:00 – 15:30 u p. Škrlové

Platba za školné nebo stravné převodem na účet
č.účtu: 181805966/0300  ČSOB

Pro rychlou identifikaci platby vždy napište do účelu platby:
Jméno dítěte, druh platby (školné /stravné), měsíc/rok (př. 01/18)

Platby za školné a stravné zasílejte, prosím, vždy odděleně.

Ostatní platby v MŠ (fond, kroužky atd.)
– Třída Čiperkové – hraďte v hotovosti u p. uč. Žákové
– Třída Šikulové – hraďte v hotovosti u p. uč. Kloudové

Připravte si co nejpřesnější částku. Děkujeme za spolupráci, MŠ Tatce.