Úvodem

Vychovatelka: Tereza Kučerová 
Provozní doba ŠD: 6:30 – 8:00, 11:30 – 16:00

Přihlášení do ŠD: vyplněním zápisního lístku. Poplatek za ŠD činí 80,-Kč za měsíc. Vybírá se vždy za celé pololetí, za první do konce září 2022 a za druhé do konce února 2023, a to 400,-Kč pololetně u paní Škrlové (možnost i převodu na účet).

Vybavení do ŠD: tepláky, mikinu, ponožky, pláštěnku, lahev na pití, vhodná obuv, náhradní tričko či zástěrku na výtvarné aktivity. Vše podepsané. Dále dle počasí: krátké kalhoty, bundu, oteplovačky, rukavice, šálu, čepici…….

Program ŠD vychází ze vzdělávacího programu „Tvořivá škola pro život“ (tištěná verze k nahlédnutí na nástěnce ŠD). Ve ŠD si hrajeme, tvoříme, sportujeme, učíme se formou her a zážitků, navštěvujeme kulturní instituce, pořádáme pro děti zajímavé besedy, společně připravujeme veřejná vystoupení, vedeme děti k ekologickému myšlení a kladnému vztahu k životnímu prostředí. V ŠD mohou děti kvalitně strávit svůj volný čas a využít ho pro svůj osobní rozvoj.
Pevně věřím, že se Vašim dětem bude ve školní družině líbit, budou spokojené a šťastné.
S případnými dotazy se neváhejte na nás obrátit osobně, telefonicky či písemně.
Na spolupráci se těší Vaše školní družina – Tereza Kučerová