Třída II. Šikulové

Lenka Čechová
vedoucí učitelka 
Lenka Čechová
Lucie Charousová
učitelka
Lucie Žáková

asistent pedagoga
Blanka Doležalová

asistent pedagoga
Radka Pokorná

asistent pedagoga
Michaela Pospíchalová

Třída „Šikulové“ je určena pro starší a předškolní děti ve věkovém rozmezí zpravidla 4 – 7 let. V této třídě klademe důraz především na předškolní přípravu. Děti každý den pracují na některé z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Rozvíjejí matematickou a čtenářskou pregramotnost, zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, grafomotoriku, jemnou i hrubou motoriku, ale i slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Předpokládá se, že všechny běžné činnosti, jako je oblékání, stravování a hygiena zvládnou bez pomoci učitelek, stačí rada. Řízená činnost probíhá v delších časových úsecích. 
Velkým kladem je intenzivní spolupráce se základní školou. Cílem spolupráce je mimo jiné zajištění přirozeného přechodu dětí do 1. třídy základní školy. Propojení základní a mateřské školy hraje pro předškolní děti významnou roli, přechod do 1. třídy probíhá bez stresu a neznalosti prostředí.