Úvodem

Vedoucí učitelka: Lenka Čechová
Email: cechova.mstatce@seznam.cz

Provozní doba: 6:30 – 16:30  

Kontakty:  
Třída I. Čiperkové: 325 595 567
Třída II. Šikulové: 721 773 546

Mateřská škola v Tatcích je součástí právního subjektu – Základní škola a Mateřská škola Tatce, zřizovatelem je obec Tatce. Budova stojí na okraji obce, je obklopena rozsáhlou zahradou s herními prvky, která dětem umožňuje dostatečné pohybové vyžití. Mateřská škola má dvě oddělení, rozdělení dětí do jednotlivých tříd probíhá primárně dle věku. Zaměřujeme se na environmentální výchovu, nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup k dětem a různé zájmové aktivity. Klademe důraz na prožitkové učení, jezdíme s dětmi na výlety, exkurze, pořádáme setkání s odborníky, navštěvujeme divadla atd.

ZŠ a MŠ je otevřená a vstřícná rodičům a veřejnosti, rodiče mohou po dohodě přijít školu a školku navštívit, celoročně pořádáme mnoho tematických akcí pro celé rodiny. Info o škole najdete na webových stránkách školy: www.zstatce.cz nebo na facebooku školy.