Úvodem

Zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání: Lenka Čechová
Email: cechova.mstatce@seznam.cz

Kontakty
Třída I. Čiperkové: 325 595 567
Třída II. Šikulové: 721 773 546

Mateřská škola v Tatcích je součástí právního subjektu – Základní škola a Mateřská škola Tatce, zřizovatelem je obec Tatce. Budova stojí na okraji obce, je obklopena rozsáhlou zahradou s herními prvky, která dětem umožňuje dostatečné pohybové vyžití. Mateřská škola má dvě oddělení, rozdělení dětí do jednotlivých tříd probíhá primárně dle věku. Zaměřujeme se na environmentální a polytechnickou výchovu, rozvíjíme digitální gramotnost. Nabízíme rodinné prostředí a individuální přístup k dětem. Klademe důraz na prožitkové učení, jezdíme s dětmi na výlety, exkurze, pořádáme setkání s odborníky, navštěvujeme divadla atd. ZŠ a MŠ je otevřená a vstřícná rodičům a veřejnosti, celoročně pořádáme mnoho tematických akcí pro celé rodiny.