Úhrada stravného

Na konci každého měsíce rodiče obdrží lístek s částkou za stravné. Úhrada stravného za daný kalendářní měsíc je splatná vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce v hotovosti u p.Škrlové / vedoucí školní jídelny / nebo bezhotovostně na účet školy.

Výběr plateb v hotovosti:
středa: 7:00 – 8:00 15:00 – 15:30 (p. Škrlová)

Platba převodem na účet:
Číslo účtu: 181805966/0300 ČSOB

Pro rychlou identifikaci platby vždy napište do účelu platby:
Jméno dítěte, druh platby (stravné), měsíc/rok (např. 05/20)