Úhrada stravného

Na začátku měsíce rodiče obdrží email s částkou za stravné za předchozí měsíc. Úhrada stravného za daný kalendářní měsíc je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostně na účet školy, nebo hotově u p. Škrlové / vedoucí školní jídelny. 

Platba převodem na účet:
Číslo účtu: 181805966/0300 ČSOB

Pro rychlou identifikaci platby vždy uveďte variabilní symbol.