Zahrada v přírodním stylu – realizace

Naše škola se zapojila do projektu „Zahrada v přírodním stylu“ a získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí, výzva č.43. výzva OPŽP. Celkový rámec projektu vychází z myšlenky: „vybudovat školu blízkou přírodě“, revitalizovat školní zahradu a vytvořit estetické, funkční a bezpečné prostředí pro hry a sportovní aktivity dětí. Cílem projektu je poskytnout dětem dostatek příležitosti ke hrám, pohybu, objevování a vlastnímu rozvoji v přírodním prostředí. Tento projekt se realizoval od června do srpna 2014.