Rekonstrukce obecní knihovny Tatce

V roce 2020 požádala obec Tatce prostřednictvím MAS Podlipansko o finanční podporu projektu „Rekonstrukce obecní knihovny Tatce“ ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ČR. Náš projekt byl podpořen a v dubnu letošního roku došlo k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Součástí projektu je výměna podlahové krytiny, starého nevyhovujícího osvětlení za osvětlení LED, pořízení nového nábytku s velkým jednacím stolem, výpočetní technikou a projektorem tak, aby zde mohli být pořádány besedy, probíhat školení hasičů, setkávání občanů různých zájmových skupin a stala se také zajímavým místem pro žáky naší základní školy. Záměrem bylo vytvoření multifunkční místnosti, která bude sloužit nejen jako knihovna.
Před samotnou montáží nábytku a výpočetní techniky byla provedena úprava elektroinstalace, byl namontován sádrokartonový strop a před pokládkou koberce vystěrkována podlaha.
Zakázku na dodávku nábytku a výpočetní techniky realizovala firma Kenast, s.r.o.
Předpokládané otevření knihovny: 11.12.2021