Březen – Měsíc knihy (Návštěva knihovny, Podvečer s Andersenem)

V rámci tohoto měsíce proběhly ve družině dvě větší akce. První z nich byla návštěva místní knihovny, kde se děti třeba dozvěděly, kolik má knihovna celkem knih i čtenářů či kde se nachází největší knihovna na světě. Vyzkoušely si také, jak to chodí, když si opravdu přijdeš vypůjčit knihu. Druhá akce se konala poslední den v březnu a nesla název „Podvečer s Andersenem“. Konala se v prostorách po celé škole a děti trávily odpoledne a podvečer plněním různých úkolů, hraním aktivit a poslechem pohádkových příběhů od známého spisovatele H. Ch. Andersena. Skládaly tak například kouzelné zrcadlo z příběhu Sněhová královna, hledaly poklad mořské víly, vyzkoušely si, jak se cítila princezna, když spala na hrášku a dozvěděly se, proč císařovi přinesly nové šaty ostudu.